Irklar Bölüm - 5 ( Bakırköy Adak Kurban )

3 Nisan , 2019admin
Irklar Bölüm - 5 ( Bakırköy Adak Kurban )

BAFRA

Sakız ve Karayaka ırklarının melezlemesiyle elde edilmiş olup, süt tipi vücut yapısına sahiptir. Kafa yapısı orta büyüklükte, kulaklar uzundur. Boyun zayıf ve uzundur. Vücut genellikle beyaz, ancak ağız, göz ve kulak etrafında siyah lekeler vardır. Vücudun diğer bazı yerlerinde siyah leke olması istenmez. Baş, karın ve ayaklarda tüy olmaz. Koçlar kuvvetli spiral boynuzları bulunurken , koyunlarda boynuz çoğunlukla bulunmaz, çok nadir az gelişmiş boynuzlar bulunabilir. Kuyruk yağsız ve uzundur, dip kısmında az yağ bulunur. Meme yapısı iyidir. Ortama alışma kabiliyeti oldukça iyidir. Hastalıklara direnme gücü yerli türler gibidir. Sürü, analık içgüdüsü ve yürüme kabiliyeti çok iyidir. Erken gelişmektedir.[ Bahçelievler adak kurban ]

ŞAVAK AKKARAMAN

Vücudu hep beyazdır. Göz, burun ve ayaklar üzerinde siyah lekeler bulunur. Cidago yüksekliği 62-65 cm olan hayvanlar vardır. Tüyleri kaba-karışıktır. Baş, boyunaltı ve bacaklarda tüy yoktur. Koyunlar hep boynuzsuz olurken , koçlarda ise boynuzluluk oranı düşüktür. Hastalıklara karşı oldukça dirençlidir. Değişik çevre koşullarına alışabilme yeteneği gayet iyidir. Uzun yol yürüyüşlerinde gayette dayanıklı ve sürü içgüdüsü gelişmiştir. Kuzular 90 günlük yaşta ortalama 33 kg canlı ağırlığa ulaşmaktadırlar. Doğu Anadolu bölgesinin çoğu yerinde görülür. Aile işletmelerinde büyük sürüler halinde göçer olarak yetiştirilmektedir. 

TAHİROVA

Vücut, beyaz ve lekesiz, ince ve uzun kemik yapılıdır. Yüzü tüysüz , başı koçbaşı şeklindedir. Kuyruk, zayıf ve uzundur. Meme, bezel ve geniş yapıdadır. Baş ve bacaklar tüysüzdür. Kulaklar büyük ve öne doğru eğiktir, en belirgin özelliği uzun ve tüysüz bir kuyruğa sahip olmalarıdır (Sıçan kuyruğu tipinde). Erkek ve dişileri hep boynuzsuzdur, genelde 12. ayında yavrulamış olur. Diğer et ve süt ırkları ile melezlemeye uygundur. Çoklu doğum özelliğini iyi aktarabilir. Annelik içgüdüsü iyidir, laktasyon süt verimi 111.2-196.4 kg'dır. Aile işletmelerinde sürüler halinde yetiştirilir. İyi bakım ve besleme şartlarında çok kötü olmayan mera şartlarında yüksek döl verimine sahiptir. [ Avcılar Adak Kurban ]