Irklar Bölüm - 4 ( Avcılar Adak Kurban )

2 Nisan , 2019admin
Irklar Bölüm - 4 ( Avcılar Adak Kurban )

RAMLIÇ

% 70 Rambouillet ve % 30 Dağlıç genleri taşımaktadır. Vücut iri yapılıdır. Rengi genellikle beyazdır. Koçlar genellikle boynuzlu, dişiler boynuzsuz olur. Kuyruk yapısı zayıf ve uzun, kuyruk dip kısmı üçgen şeklindedir. Dağlıç ırkının yetiştirme koşullarındaki yüksek yaşama gücü ile Rambouillet ırkının iyi olan et ve tüy verim özelliklerini barındıran bir koyun çeşididir. Zorlu çevre şartlarına uyum sağlama kapasitesi yüksektir. Sürü duygusu iyidir.
Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde saf bir sürü yetiştirilmektedir. [ Avcılar Adak Kurban ]

PIRIT

Vücut orta büyüklüktedir. Rengi çoğunlukla beyaz olur, göz çevresinde, kulak uçlarında ve ağız etrafında siyah korçıllarla karşılaşılır. Ayakları siyah lekeli olanlarda görülmektedir. Kulaklar yere paralel ve ileriye doğrudur. Erkeklerin yanlara doğru açılan kuvvetli spiral boynuzları vardır. Dişiler çoğunluk olarak boynuzsuz olur. Kuyruk yapısı zayıftan yarı yağlıya kadar çeşitlilik göstermektedir. Kuyruk yağ kitlesi, dip kısmından uca doğru azalan bir yapıdadır. Aile işletmelerinde ufak sürüler olarak yetiştirilir. Kuzuların ortalama doğum ağırlığı 3.6 kg, ortalama sütten kesim ağırlığı 25 kg, ortalama 120. gün ağırlığı 32 kg'dır. [ bahçelievler adak kurban ]

KARYA

Batı Anadolu'daki türkerin Sakız ve Kıvırcık koçlarla kontrolsüz melezlenmesi sonucunda oluşmuştur. Vücut orta büyüklüktedir. Rengi genelde beyaz, göz çevresi, kulak uçları ve ayaklar genellikle siyah olur. Tüy tipi kaba karışıktır. Erkekler güçlü spiral boynuzlu olup, dişiler boynuzsuz olur. Kuyruk zayıf ve az yağlıdır. Erkenden gelişen bir koyun türüdür. Döl ve süt verimi oldukça yüksektir. Özellikle bakım ve besleme koşulları kısmen iyi olan ve entansifleşme eğilimi görülen ovalık kesimlerde besiciliği tercih edilmektedir.

POLATLI KOYUNU

Akkaraman türünün İllede France koyun ırkı ile karıştırılması neticesiyle Polatlı'da elde edilmiştir. % 75 İll de France genlerine sahiptir. Vücut derin ve geniş, sırtı geniş yapılıdır. Kulaklar büyüktür. Vücut genelde beyazdır. Kuyruk yağsız, zayıf ve uzundur. Erkekler ve dişiler hep boynuzsuzdur. Meme yapısı gelişmiş ve vücuda bağlantısı iyidir. Orta Anadolu koşullarına iyi alışmış olup, hastalıklara dayanma gücü yerli koyun türleriyle benzeşir. Sürü, analık içgüdüsü ve yürüme kabiliyeti çok iyidir. Erken gelişmektedir ve iyi kalitede karkas üretmektedir. Erkekler ticari melezleme amacıyla kullanılabilirler. [ Bakırköy Adak Kurban ]