Bahçeşehir Adak Kurban : Keçilerde Tırnak Sağlığı

28 Kasım , 2020admin
Bahçeşehir Adak Kurban : Keçilerde Tırnak Sağlığı

Tırnak hastalıklarına karşı alınabilecek önlemler:


Sürü sağlığını tehdit eden ve ciddi ekonomik kayıplara neden olan topallık ve ayak hastalıkları son yıllarda giderek artmıştır. Bu konuda yetiştirme sisteminin ekstansiften entansife geçişi de etkili olmuş olabilir. Bu sebeple entansif sistemlerde düzenli tırnak bakımı gereklidir. Bu şekilde, entansif süt keçiciliğinde ayak problemlerinin en aza indirilmesi mümkün olacaktır. Entansif süt keçiciliği işletmelerinde hayvanların ayak sağılığı için alınabilecek önlemler aşağıda sıralanmıştır.

Tırnağı sağlam ırk seçimi : Ayak özellikleri ve bacaklar tipe ve ırka göre vücudu kolay taşıyabilecek kuvvette olmalıdır. Keçilerin, genellikle uzun yürüme mesafesine sahip mera hayvanları olduğu düşünülürse, bacakların sağlam yapılı ve düzgün duruşlu olması gerektiği anlaşılır.

Barınak ve zemin yapımı: Ahırda gezinti alanının, mümkünse topraktan, değilse pürüzlü ve oluklu bir şekilde hazırlanması ve ahır bölmelerinin mümkün olduğunca bir örnek yapıda olması; serbest ahırda keçi için kuru yer sağlayacak zemin düzenlemesi olmasına dikkat edilmelidir.

 Ayak banyosu temini: Ayak banyoları ayak hastalıklarından korunmak için, ahır hijyenini sağlayan ve tüm hayvancılık işletmeleri için uygulanması gereken bir yöntemdir. Ayak banyolarının uygulanmasın dan önce padok yada mera dönüşü hayvanların ayakları basınçlı su ile temizlenmeli ve parmak arası birikintileri uzaklaştırılmalıdır. Ayak banyosunun kış aylarında haftada bir veya iki kez uygulanması esastır. Hastalık durumunda ya da ahır hijyeni iyi sağlanamadığı durumlarda her gün uygulanmalıdır. Ayak banyosu için en çok kullanılan ve en ekonomik olan maddeler formalin , bakır sülfat ( göz taşı ) , çinko sülfattır. Formalin%3’lük(100ltsuya3lt),bakırsülfat%2.5‘lük(100ltsuya2.5kg)olarak ayrıayrı kullanılabilinir [ Bahçeşehir adak kurban ]

Düzenli ve dengeli besleme ve yemleme programı uygulamak: Süt keçileri için hazırlanan rasyon anahtar bir role sahip olup yüksek oranda kesif yem ve düşük oranda kaba yem içeren bir rasyonla besleme koşullarında, özellikle laktasyonun ilk dönemlerin de olan süt keçilerin de asidozis (arpalama, şişme) sonucu laminitise (tırnakla derinin birleşim yeri iltihapları) sebep olacaktır (Görgülü, 2002). Aynı şekilde şap hastalığı sonucunda da laminitis görülmektedir. Laminitis timpani, sindirim veya yem tüketiminin durması gibi olgulara yol açan kaba yem konsantre yem oranın çok dar olmasının bir sonucudur. Laminitis ruminal asidoz ile ilişkilidir. Hastalık topallığa ve sürekli bir rahatsızlığa neden olur. Laminitise maruz keçiler ayaklarındaki ağrılar nedeniyle yemlemeye daha az zaman ayırmak durumunda kalırlar. Buna bağlı olarak yem tüketimi, kuru madde tüketimi ve süt verimi düşer. Beslemeden kaynaklanan tırnak hastalıkları görülme olasılığı ketozis, rasyon ham protein düzeyinin fazlalığı, süt üre miktarının 350 mg/kg'dan fazla olması,nişasta ve şekerin sınır değerlerin üzerine çıkması durumunda önemli derecede yükselmektedir. Beslemeden kaynaklanan tırnak hastalıklarının ortaya çıkması sütteki somatik hücre miktarı ve döl verimimi bozuklukları (sakin kızgınlık, yumurtalık kistleri, uterus kistleri) ile pozitif ilişkilidir. Tırnak problemlerinde biyotin çok önemli rol oynamaktadır yüksek verimli keçilerde rasyona eklenecek biyotin yararlı sonuçlar gösterecektir.