Altınşehir Kurban Kesim Yeri

22 Mart , 2019admin
Altınşehir Kurban Kesim Yeri

İstanbul'daki kurban kesim yerleri ve kurban satış pazarlarını ilçe ilçe haberimizde sizlerle paylaştık. 31 Ağustos 2018 perşembe günü Kurban bayramının birinci günü. Kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar kurban kesim yerlerinde kurbanlık bakmaya başladı. Kurban kesecek müslümanlar , Diyanet İşleri tarafından belirtilen yerlerde kurbanlarını kesecekler. İşte ilçe ilçe İstanbul kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri 2019... [ Altınşehir adak kurban ]

Anadolu’nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen kurbanlık büyükbaş hayvanlar gece saatlerinden itibaren İstanbul’a giriş yapacaklar.Çamlıca Gişelerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Hayvan Sevk Kontrol Noktası kurulacak. Bu noktada Anadolu’dan, İstanbul’da satılmak üzere getirilen kurbanlıkların sağlık durumlarına ilişkin raporlar ile hayvan sahiplerinin satış noktalarını gösteren belgeler bu noktada onaylatıldı. 

Kurban kesmenin hükmü nedir? Farz mı sünnet mi vacip mi? İlmihal dilinde kurban ve kurban kesiminin dinî hükmü denilince, aksine bir kayıt bulunmadığı sürece, kurban bayramında kesilen kurban ve bunun hükmü anlaşılır. Kurban kesmenin fıkhî açıdan değerlendirilmesi hususunda fakihler arasında görüş farklılıkları vardır. Dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri Hanefî mezhebinde ağırlıklı görüşe ve bazı müctehid imamlara göre vâcip, fakihlerin çoğunluğuna göre müekked sünnettir. Hanefîler, Kur'an'da Hz. Peygamber'e hitaben “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (elKevser 108/2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir. Ayrıca Hz. Peygamber'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın” (İbn Mâce, “Edâhî”, 2; Müsned, II, 321), “Ey insanlar, her sene, her ev halkına kurban kesmek vâciptir” (Tirmizî, “Edâhî”, 18; İbn Mâce, “Edâhî”, 2) gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır. Öte yandan kurban kesmeyi Hz. Peygamber hiç terketmemiştir. Bu ve benzeri delillerden hareket eden fakihler gerekli şartları taşıyanların kurban bayramında kurban kesmesini vâcip görürler. Sünnet olduğunu ileri sürenler ise, Kur'an'da bu konuda açık bir emrin bulunmayışından, Hz. Peygamber'in devamlı yapmış olmasının kurbanın sünnet olmasıyla da açıklanabileceği noktasından hareket ederler. Kurban bayramında kesilen kurbandan ayrı olarak yine ibadet niyetiyle kesilen başka kurban çeşitleri de vardır.

Buna göre kurban çeşitleri şöylece sıralanabilir: Kurban bayramında kesilen kurban, adak kurbanı, akîka kurbanı, kıran ve temettü haccı yapanların kestikleri ve hedy adı verilen kurban, hacda yasakların ihlâli halinde gereken ceza ve kefâret kurbanı. Bu kurban çeşitlerinin ortak ve farklı hükümleri vardır. Vasiyetinin veya adağının bulunması halinde ölmüş kimse için kurban kesilmesi gerekir ve kesilen kurbanın etinin tamamı fakirlere dağıtılır. Vasiyet veya adak olmasa bile, Şâfiîler hariç fakihlerin çoğunluğuna göre, sevabı ölüye bağışlanmak üzere onun adına kurban kesilebilir.  [ ristanbul adak kurban ]

Kurbanlıkhayvan sahipleri kamyonlarını gişeler çıkışında durdurarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler rehberliğinde Kurbanlık Kontrol Noktası’na çekti. Satıcalar burada gerekli belgeleri ilgililere sundu.Belgeleri onaylanan kurbanlık hayvan sahipleri bu işlemlerden sonra satış yapacakları pazarlara hareket etti.