İstoç Adak Kurban : Veteriner Hekimlik -2-

7 Kasım , 2020admin
İstoç Adak Kurban : Veteriner Hekimlik -2-

Veteriner Hekimin Özellikleri Nelerdir?


Hayvanlara karşı ilgi duyması ve merhamet sahibi olması beklenen veterinerin diğer özellikleri ise  şunlardır;

Cerrahi manevralar yapabilecek el kıvraklığı ve kabiliyetine sahip olmak,
Hayvan sahiplerinin kaygılarını dinleyip, onlara karşı empati kurabilmek,
Hayvan sahipleriyle görüşerek, hayvanın ihtiyaç duyduğu yardımı belirleyebilmenin yanı sıra, tanının ne olduğunu ve tedavinin nasıl uygulanacağını net bir şekilde açıklayabilecek sözlü iletişim kabiliyetine sahip olmak,
Problem çözme yeteneği sergileyebilmek [ İstoç Adak Kurban ]

Veteriner hekimin görevleri genel olarak hayvan sağlığı ve refahını iyileştirmek, hayvanlardan insanlara geçebilecek önemli hastalıkların önüne geçmektir. Veteriner hekimler, insanlar ve hayvanların beraber yaşadığı ve insanların hayvanlardan faydalandığı her ortamda görev alırlar.Aşağıdaki maddeler, veteriner hekimin görev ve sorumlulukları arasındadır.

Hayvanların beslenmesi, üremesi, ıslahı, yetiştirilmesi, iyileştirilmesi,
Hayvan sağlığının korunması için önlemlerin alınması,
Hayvan hastalıklarına teşhis konulması,
        • Hayvan hastalıklarına tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak tedavi uygulanması,
Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önlenmesi,
Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların denetim altına alınması,
Hayvansal gıdaların üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun aşama aşama kontrol edilmesi…