PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK SOYU - BÖLÜM 6

15 Mart , 2019admin
PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK SOYU - BÖLÜM 6

Muhammed aleyhisselâmın doğduğu sırada hazret-i Âmine’nin yanında Şifâ Hâtun, Fâtımâ Hâtun ve Peygamberimizin halası Safiyye Hâtun vardı. Bunlar da gördükleri nûru ve diğer hâdiseleri şöyle anlattılar. Şifâ Hâtun : “Ben, o gece Âmine’nin yanında idim. Muhammed aleyhisselâmın doğar doğmaz duâ ve niyâz ettiğini işittim. Gâibden; “Yerhamüke Rabbüke” diye nida edildi. Sonra bir nûr çıkıp o kadar ışık verdi ki, doğudan batıya kadar her yer göründü...” Bundan başka birçok olaya şâhit olan Şifâ Hâtun; “Ne zaman ki, O’na peygamberlik verildi; hiç tereddüt etmeden ilk îmân edenlerden biri de ben oldum.” dedi.[ bağcılar adak kurban ]

Safiyye Hâtun: “Muhammed aleyhisselâm doğduğu sırada her tarafı bir nûr kapladı. Doğar doğmaz secde etti, mübârek başını kaldırıp açık bir dille “Lâ ilâhe illallah, innî resûlullah” dedi. O’nu yıkamak istediğimde, biz O’nu yıkanmış olarak gönderdik.” denildi. O sünnet olmuş ve göbeği kesilmiş görüldü. O’nu kundağa sarmak istediğimde sırtında bir mühür gördüm, mühürün üzerinde (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) yazılıydı. Doğar doğmaz secde ettiği sırada kısık sesle bir takım şeyler söylüyordu, kulağımı mübârek ağzına yaklaştırdım; “Ümmetî, Ümmetî” (Ümmetim, ümmetim) diyordu...”

Peygamber efendimizin doğduğunu dedesi Abdülmuttalib’e Kâbe’de Allah’a yalvarıp duâ ederken müjdelediler. Abdülmuttalib bu müjdeyi alınca çok sevinip O’nu görmeye gitti ve; “Bu oğlumun şânı, şerefi çok yüce olacaktır” dedi. Sonra da O’nun doğumunu kutlamak amaçlı doğumun yedinci gününde Mekkede ki halka üç gün ziyâfet verdi. Ayrıca şehrin her mahallesinde develer keserek insan ve hayvanların istifâde etmesi için bıraktı. Ziyâfet sırasında çocuğa hangi ismi koydun diyenlere Muhammed ismini verdim dedi. Neden atalarından birinin ismini vermedin diyenlere; “Allah’ın ve insanların O’nu medh etmelerini, övmelerini istediğim için.” cevabını verdi. Annesi Amine hatun da Ahmed ismini verdi.
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın doğduğu gece bir yıldız meydana geldi. Bunu gören Yahûdî bilgilileri peygamberimiz  Muhammed aleyhisselâmın doğduğunu anladılar. Eshâb-ı kirâmdan Hassân bin Sâbit anlatır: “Ben sekiz yaşındaydım, bir sabah vakti Yahûdînin biri, hey Yahûdîler! diye bağırarak koşup yanlarına gitti. Yahûdîler ne var, ne bağırıyorsun diyerek yanına toplanınca şöyle söyledi: “Haberiniz olsun Ahmed’in yıldızı bu gece doğdu! Ahmed bu gece dünyâya geldi...”