PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK SOYU - BÖLÜM 4

10 Mart , 2019admin
PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK SOYU - BÖLÜM 4

Kurban demek, kurban edilmesi caiz olan, yani koyun ve sığır cinsi olan hayvanların ibadet niyetiyle Kurban Bayramının 1.2.3. günlerinde Allah rızası için kesilmesidir. Kurbanların Akika, Adak kurbanı, Kurban Bayramında kestiğimiz kurban Uhdiye ve Hac’ta kesilen kurbanlar vs gibi çeşitleri de vardır.

Kurban kesmek, gücü yetenler için Allah’ın emri, Rasulullah (SAV)’in sünnetidir.İnsanların kurban kesmekle ruhları feraha ulaşır, canlarını emniyette hissederler, böylece Allah’a olan kulluk bilincini korumuş olurlar. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve toplumsal barışı daima canlı tutar. Birlik ve beraberliği, ulusal bütünlüğü korur. Kurban zenginle fakir arasındaki sevgi ve muhabbet oluşturur. Özellikle et fiyatlarının yüksek olduğu günümüzde kurban daha başka bir önem taşır.

Eskiden kurbanların neredeyse tamamına yakını bizzat kurban sahibi tarafından yapılır, etler bölüştürülür, eş dost kurban eti ile ağırlanır, fakirlere dağıtılırdı. Şimdi ise, bu durum bir takım sosyal, ekonomik ve fiziki yetersizlikler nedeni ile hayır kurumlarına, öğrenci yurtlarına vs bağışlama ve vekalet etme yoluyla kurban verme yöntemine dönüşmüştür. Tabiki bu da güzel bir harekettir. Sadece kurban sahibi kurban kesme eziyetine katlanmadığı, etini yiyemediği, şifasını tadamadığı gibi, güzelliklerden mahrum kaldığı için kurban kesmenin zevkini tam olarak tadamamaktadır.

Mutlaka ki kurban paylaşım ve bölüşmedir. Yardımlaşma ve hediyeleşmedir. Yani sosyal dayanışma ve yardımlaşma olayıdır. Fakir ve muhtaçların kendilerine yeterince verilen etleri kıyma yaparak bir senelik et ihtiyaçlarını gidermeleri düşünülürse, işin yardımlaşma ve hayır boyutu daha iyi anlaşılır hale gelmiş olur.

Kurbanı sahibi kesebileceği gibi vekaleten de kestirebilir. Hayır kurumlarına bağışlayabilir. Bunlarda bir beis yoktur. Kendimize kestirdiğimizde fakir ve muhtaçları, komşuları, kesemeyenleri, eşi dostu unutmamalıyız. Mutlaka bu şifalı etleri paylaşmalıyız ki kurban amacına ulaşmış olsun. Herkeste nasiplensin.