Kıblenin Kâbe olması

23 Nisan , 2019admin
Kıblenin Kâbe olması

Kıblenin Kâbe olmasından bir ay sonra ve hicretten 18 ay sonraki Şâban ayının onuncu günü Bedir savaşından bir ay önce oruç farz oldu. Yine bu sene Ramazan ayında terâvih namazı kılınmaya başlandı ve sadaka-yı fıtr vermek vâcib olduğu ilan edildi. Hicretin ikinci senesinde Ramazan ayında zekât vermek de farz oldu. Yine hicretin ikinci yılında zilhicce ayında da Kurbân kesmek ve bayram namazı kılmak vâcib oldu.

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâm Medîne’ye hicret ettikten sonra, Medîne’de bütün işleri güçleri hal yoluna koyup Müslümanları daha güçlü bir hale getirdi. Böylece İslâmiyet her geçen gün yayılıyor ve Müslümanlar git-gide daha da güçleniyordu. Hicretin ikinci yılında Mekkeli müşrikler, her ocaktan sermâye için bişeyler alıp bir kervanı Şam’a gönderdiler. Başlarında Ebû Süfyân vardı. Kervan, mallarını sattıktan sonra elde ettiği kâr ile silah satın aldı.

Peygamber efendimiz silahların Mekkeli müşriklerin eline geçmesini önlemek için üç yüz on üç Ashâb-ı kirâm ile kervanın yolunu kesmek için Medîne’den yola çıktı. Kervan başka yoldan Mekke’ye giderken Mekkeli müşrikler de bin kişilik bir ordu hazırlayıp gönderdiler. Medîne dışında Bedir denilen yerde iki ordu karşılaştı ve Bedir Savaşı yapıldı. Bu savaşta Müslümanların sayısı 313 kişiydi. Müşriklerle yapılan bu ilk savaşta Müslümanlar ilk en iyi zaferi kazandılar.

İlk olarak Ebû Cehil olmak üzere müşriklerin ileri gelenleri bu savaşta öldürüldü. Yine bazısı ileri gelenlerden olmak üzere 70 kişi esir alındı. Peygamber efendimiz bu esirlerin bir kısmını fidye karşılığında serbest bırakırken, okuma yazma bilenleri de Medîneli 10 çocuğa okuma yazma öğretmek suretiyle serbest bıraktı. Bu olay Mekke ve Medîne’den çoğu kimsenin Müslüman olmasına vesile oldu. Bedir Savaşında Müslümanların gâlip gelmesi, Medîne’deki Yahûdîleri paniklettirdi. Münâfıklarla birleşen Benî Kaynuka Yahûdîleri, Sevgili Peygamberimizle yaptıkları vatandaşlık antlaşmasını bozarak savaş yapmaya karar verdiler. Bunun üzerine yapılan Benî Kaynuka savaşında yenilip teslim olan Yahûdiler Medîne’den uzaklaştırıldı.