Irklar Bölüm - 6 ( Bahçeşehir Adak Kurban )

5 Nisan , 2019admin
Irklar Bölüm - 6 ( Bahçeşehir Adak Kurban )

KARAKAŞ

Van, Batman, Siirt, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Elazığ, Diyarbakır illerinde özellikle de Çermik, Çüngüş ve Ergani ilçelerinde daha çok yetiştirilmektedir. Vücut ince ve uzun sırttaki hat ise düz bir yapıda olmakla beraber bazılarında girintilere de rastlanabilir. Kafa uzun ve dar, yüz çıplak, boyun uzun ve tüysüzdür. Koçlarda, koç başlılık hakimdir. Kulaklar uzun ve sarkık, bacaklar uzun ve tüysüzdür. Tırnaklar sağlıklı, güçlü ve serttir. Vücut rengi çoğunlukla beyaz olur. Genellikle baş burun, gözün etrafı, kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunur. Baş, boyun altı ve bacaklar tüysüzdür. Yapağı kaba-karışık ve cılızdır [ Ataköy adak kurban ].

Deri rengi genelde beyazdır. Koçlar da helezonik boynuzlar görüldüğü gibi gelişmemiş boynuzlara da rastlanırken koyunlar ise hep  boynuzsuzdur. Kuyruk, yağlı kuyruklu bir yapıya sahip olup S formunda bir yapı arz etmektedir. Her çeşit hava şartlarına uyum sağlama yeteneği yüksektir. Taşıma ve idaresi kolay bir türdür. Sürü ve analık içgüdüsü baya yüksektir. Uzun mesafe yürüyüşlerine oldukça  dayanıklıdır. Dudak yapısının ince olmasından dolayı fakir meralardan oldukça iyi yararlanır. Proje sürülerinde kuzular 90. günde ortalama 17.30 kg canlı ağırlığa ulaşmakta, 37.06 kg olan bireylere de rastlanmaktadır. Barınak istekleri yönünden basit ve az maliyetli, yöresel malzemeler kullanılan ağıllarda barındırılırlar. Aile, köy veya şahıs sürülerinde 50 den 500 başa kadar gruplar halinde bakılırlar [ altınşehir adak kurban  ].

EŞME KOYUNU

Başta Uşak ili Eşme ilçesi olmak üzere Uşak iline ait diğer ilçelerde de yaygın olarak yetiştiriciliğive besiciliği yapılmaktadır. Et verimi ve kalitesi bakımından göz önüne çıkmasının yanında döl verimi de göz ardı edilmeyecek düzeydedir. Vücutları tamamıyla beyaz renkli tüylerle kaplıdır. İnce bir kuyruk yapısına sahiptir. Erkeklerin geneli spiral boynuzludur. Dişiler genelde boynuzsuz olur. Orta büyüklükte kulak yapısına sahiptir. Diğer yerli ırklarımıza benzer kafa yapısına sahiptir. Yavrulayan koyun başına kuzu verimi 1.42, ergin dişilerde canlı ağırlık 55-60 kg, erkekler-de 65-70 kg'dır. Ortalama doğum ağırlığı 3,5-4,0 kg, sütten kesimde canlı ağırlık 25-30 kg'dır. Yetiştiricilik yerleşik aile işletmeleri şeklinde yapılmaktadır. Hayvanlar yaz ve kış aylarında kapalı barınaklarda bakılmaktadır. Kışın meraya ek olarak ek besleme yolu kullanılmaktadır. Yazın ise hayvanlar tamamen merada otlatılmakta ve ek beslemeye gerek duyulmamaktadır [ Avcılar adak kurban ].