Hicretin birinci yılında Medîne

23 Nisan , 2019admin
Hicretin birinci yılında Medîne

Hicretin birinci yılında Medîne’de mescid yapıldıktan sonra günde beş vakit ezân okunmaya başlandı. Yine bu sene Peygamber efendimiz hazret-i Ebû Bekr’in kızı hazret-i Aişe validemiz ile evlendi.

Her sene hac mevsiminde çevre yerleşim yerlerinden Kâbe’deki putlara tapmak için gelen Arap kabîlelerinden gelir sağlayan müşrikler bu kazancın ellerinden gitmesi korkusuna kapıldılar. Ayrıca Mekkeli müşriklerin Şam ticâret yolu da Medîne dolaylarından geçiyordu. Müslümanların bu yolu da kapamasından korkan müşrikler, yeni çâreler arıyorlardı.

Hicretten sonra Medîne’de birleşen Müslümanların karşısında; Mekkeli müşrikler, Medîne’de ve çevresinde bulunan Yahûdîler ve münâfıklar olmak üzere üç şekilde düşmanları vardı. Bu yüzden tehlike daha çok artmıştı. Böylesine önemli ve tehlikeli bir durum karşısında Peygamber efendimiz tarafından yeni önlemler alındı. Medîne’de bulunan Evs ve Hazrec kabîleleri arasındaki huzursuzlukları düzeltip, onları birbiriyle dost yaptı. Yahûdî kabîleleriyle de bir antlaşma yapıldı.

Bu antlaşmaya göre; Yahûdîler kendi dinlerinde serbest kalacak, ancak Medîne’ye dışardan yapılacak her türlü düşman saldırısına karşı Müslümanlarla birlikte vatanlarını savunacaklardı. Yahûdîlerle Müslümanlar arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, Resûlullah’ın hakemliğini kabul edeceklerdi. Bundan başka Mekke civârındaki diğer kabîlelerle de barış  antlaşması yapıldı. Mekkelilerin Şam ticâret yolu kapatıldı. Medîne’de bulunan Müslümanların ilk nüfus sayımı yapıldı. Bin beş yüz civârında bulunan Müslümanlar için nüfusların yazılı olduğu bir defter tutuldu.

Sevgili Peygamberimiz Medîne’nin güvenliğini korumak, düşmanların hareketlerini kontrol etmek için de devriyeler düzenledi. Olası düşman saldırılarına karşı nöbet tutuluyordu. Hazret-i Hamza’nın, hazret-i Ubeyde ibni Hâris’in ve hazret-i Sa’d bin Ebî Vakkâs’ın komutasında olmak üzere, beş ve dört yüz kişi arasında değişen üç grup hazırlanmıştı. Hicretin ikinci yılında cihâda, düşmanla savaşmaya izin verildi.

Önce yalnız müdâfaa etmek sûretiyle izin verilmesi üzerine ilk savaşlar düzenlenmeye başlandı. Medîne devrinde yapılan gazâlar yirmi tanedir. Seriyyeler ise daha fazladır. Cihâda izin verilmesi Kur’ân-ı kerîm’de Hicr sûresi 39-41. âyetlerinde, Hac sûresi 39. âyetinde, Bakara sûresi 190, 192 ve 193. âyetlerinde bildirilmektedir. Hicretin ikinci yılı olaylarından bir diğer önemli hâdise de, daha önce Kudüs’e karşı namaz kılınmaktayken Allahü teâlânın Kâbe’ye yönelerek namaz kılmayı emretmesiyle kıblenin döndürülmesidir.