Hicretin altıncı yılında

28 Nisan , 2019admin
Hicretin altıncı yılında

Hicretin altıncı yılında Mekke dışındaki müşriklerle Müreysi Savaşı yapıldı. Mekkeli müşriklerin İslâmiyeti resmen bir devlet olarak tanımak zorunda kaldıkları Hudeybiye Antlaşması da bu yılda yapıldı. Yine bu yılda Sevgili Peygamberimiz dünyadaki bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğini bildirmek ve İslâmiyeti her yere yaymak için Bizans, İran, Habeş, Mısır, Gassan ve Yemâme hükümdarlarına elçilerle mektuplar göndererek onları İslâma dâvet etti. Peygamber efendimizin bu dâvetine karşılık Habeş hükümdarı Müslüman oldu. Bizans İmparatoru elçiye iyi muâmele yaptı. Mısır hâkimi Peygamberimize hediyeler gönderdi. İran şâhı ve Gassan beyi ise elçilere hakâret ederek kötü davrandılar. Yemâme beyi ise boş ve gereksiz tekliflerde bulundu.

Hicretin yedinci yılında , İslâmiyet Arap Yarımadasında hızla yayılmaya başladı ve düşmanlar oldukça etkisiz hâle getirildi. Bu yılda olan önemli olaylardan bir tanesi de Hayber’in fethidir. Peygamber efendimizin Medîne’ye hicretinden sonra Yahûdî kabîleleri ile antlaşma yapıldı. Fakat bu kabîleler verdikleri sözlerinde durmadılar. Mekkeli müşriklerle birleşerek Müslümanlara ihânet ettiler. Bu sebeple de Medîne’den gönderildiler. Bunlardan Benî Nâdir kabîlesi Hayber’e yerleşmişti. Sevgili Peygamberimiz bin altı yüz kişilik ordusu ile Hayber üzerine gitti ve bir hafta süren kuşatmadan sonra Hayber fethedildi. Bu suretle Yahûdî tehlikesi ve fitnesi ortadan kaldırıldı. Yine bu yılda Peygamber efendimiz Ashâb-ı kirâmdan iki bin kişiyle Mekke’ye gidip Kâbeyi tavâf eyledi. Mekkeliler üzerinde büyük bir tesir bırakan bu ziyâret üzerine önde gelen birçok kimse Müslümanlık şerefine nail oldu. İslâmın ilk yıllarında Mekke’den Habeşistan’a göç eden Müslümanlar da bu yılda Medîne’ye tekrar  geldiler.

Hicretin sekizinci yılında Mûte Savaşı yapıldı. Sevgili Peygamberimizin gönderdiği bir elçinin şehit edilmesi yüzünden yapılan bu savaş, yüz bin kişilik Rum ordusuna karşı üç bin İslâm askerinin çok büyük kahramanlıklar gösterdiği bir savaştı. Bu savaşta geri çekilmek zorunda kalan Rumların güçleri kırıldı.