Haznedar Adak Kurban: Kurban Başlangıç Ve Bitişi

26 Haziran , 2020admin
Haznedar Adak Kurban: Kurban Başlangıç Ve Bitişi

Kurban biz müslümanlara Hz. İbrahim’in ve Hz. İsmail’in Allah’a olan teslimiyetini ve kulluktaki üstün vasıflarını hatırlatır. Allah’ın herşeyi insanoğluna musahhar kıldığını gösterip, bunlardan uygun olduğunca istifade etmeyi öğretir. Çünkü Allah’ın ﷻ bizim için verdiği nimetlerden yararlanmamak doğru olmayacağı gibi, bu nimetleri kullanırken israf etmekte bir o kadar yanlıştır. Bunun için islam dini kurban kesmeyi emretmiş, fakat israf etmeyi ve kesilirken hayvanlara eziyet etmeyi de haram kılmıştır hatta belirli bir yaş sınırı koymuştur.

Kurban kesmenin bir kaç faydası vardır; bunlardan ilki insanı pintilik ve mal sevgisinden korumasıdır. İkincisi toplumda kardeşlik, yardımlaşma, bölüşme ve yoksulları sevindirme duygularını geliştirir. Üçüncü olanı insanlar arasında muhabbet ve merhamet ilişkilerini kuvvetlendirir. Dördüncüsü Allah’ın ﷻ nimetlerinden herkesin faydalanmasını sağlar. Beşincisi ise toplum olarak yapılan ferdi ve ictimaî ibadetlerle Allah’ın ﷻ rızasını kazanmaya ve O’na ﷻ yaklaşmaya vesile olur. [ haznedar adak kurban ]

    KURBAN KESİM VAKTİ,BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ ZAMANI 

Kurban kesim zamanı , bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, namaz kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girince sonra başlamış olur. Hanefi mezhebine göre bayramın 3. gününe kadar devam etmektedir. Bu süre içinde gece de gündüz de kurban kesilebilir fakat gündüz kesmek daha iyidir. Şafi mezhebine göre ise bayramın 4. günü , gün batımına kadar kesilebilir.

     İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvanı keserken mutlaka besmele çekmek gereklidir. Hayvan kesilirken bilerek besmele çekilmezse , o hayvanın eti hanefi mezhebine göre yenmez. Fakat unutarak besmele çekilmezse o hayvanın eti yenir. Şafi mezhebine göre ise , bilerek besmele çekilmezse bile o hayvanın eti yenilebilir.