Farklı Dinlerde Kurban Ve Kurbanlık

19 Haziran , 2020admin
Farklı Dinlerde Kurban Ve Kurbanlık

Halkalı adak kurban satış ve kesim yeri, kurban edilecek hayvana eziyet edilmemeli, acı çektirilmemelidir. Hayvanlar bilir kişi tarafından hızlıca kesilmelidir. Ayrıca çevre temizliğine dikkat edilmeli ve hayvanlar kesim esansında birbirini görecek şekilde yan yana konulmamalıdır

KURBAN BAYILTARAK KESİLEBİLİR Mİ?

Ölmemesi şartıyla ve ihtiyaç halinde , hayvana eziyet etmemek amacıyla uygun şekillerde bayıltılabilir. Ancak hayvan kesilmeden şokun etkisiyle ölürse, hem kurban olmamış olur hem de o hayvanın eti yenmez

KURBAN KESİLİRKEN ABDESTLİ OLMAK

Kurban kesilirken abdestli olmak şart değildir ancak kurban kesmek bir ibadet olduğu için abdestli olmak daha efdaldir

KURBAN KESİLİRKEN BESMELE ÇEKMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Hangi niyetle olursa olsun hayvan kesilirken besmele çekilmelidir, eğer bilerek besmele terk edilirse o hayvanın eti yenmez, eğer unutularak besmele çekilmezse o zaman o hayvanın eti yenilir

BAŞKA DİNLERDE KURBAN

Eski Çin’de tanrılara ve ölen ataların ruhlarına onları memnun etmek ve ilâhî lutuflar elde etmek amacıyla evcil olan ve olmayan hayvanlar kurban edilir; hububat, mayalandırılmış içki, çeşitli yiyecekler ve ipek gibi takdimeler sunulurdu. Önceleri yaygın olan insan kurbanına Konfüçyüs’le birlikte son verilmiştir.
Hinduizm’de kurban insanları kurtuluşa götüren yollardan biridir.

Budizm ve Jainizm’de “Ahimsa” (hiçbir canlıyı öldürmemek) prensibi ve tenâsüh inancı gereği canlı yaratıklar kurban edilmemektedir. Ancak her iki din mensupları mâbedlerinde tütsü, mum, buhur, yiyecek ve içecekler takdim ederlerdi. Yahudilik’te bazı hayvanların veya yiyeceklerin Tanrı’ya bağlılığın bir işareti olarak ve O’nun lutfunu kazanmak, affını sağlamak niyetiyle bir mezbah üzerinde tamamen veya kısmen yok edilmesinden ibaret olan kurban ibadetinin tarihi Hz. İbrâhim’e kadar götürülmektedir.