Çeşitli Irklar ( Bölüm 2)

28 Mart , 2019admin
Çeşitli Irklar ( Bölüm 2)

İVESİ 

Vücut güçlü ve orta yapılıdır. Süt tipine uygundur. İnce fakat sağlam kemik yapısına sahiptir. Vücut krem beyaz renklidir. Baş, kirli sarı - kahverengi, siyah ve beyaz olmak üzere üç çeşit renkte olabilir. Genellikle alında beyaz leke olur. Kulak ve burunda lekeler ile ayaklarda pigmentasyon bulunur. Kuyruğu yağlıdır. Kuyruğun yağlı bölümünde alttan başlayıp ortaya kadar uzayan çıplak bir çukurluk vardır. Erkeklerde boynuzlar geriye, aşağıya doğru ve helezonik şekildedir. Boynuzsuz ve hilal şeklinde boynuzluları da bulunabilir. Dişilerde çok az da olsa boynuz ve koç boynuzluluk görülür. Meme, yüksek süt verimine uygun şekilde bezel yapıdadır. [ Başakşehir adak kurban ]

Sıcak ve kurak iklim koşullarına çok iyi uyum sağlamıştır. Bu koşullarda uzun mesafeleri yürüyebilmektedirler. Annelik duygusu gelişmiştir. Değişik çevrelere uyum yeteneğinin yüksek ve sürü iç güdüsünün gelişmiş olması, İvesilerin diğer sütçü ırklara üstünlüğü olarak kabul edilir. İsrail İvesilerinin kökeni Anadolu İvesisidir.

Göçebe olacak şekilde yetiştirilir. Sıcak ve kurak iklim hayvanı olmakla birlikte değişik çevre koşullarına uyum sağlama yeteneği iyi olup soğuk karasal iklim koşullarında bile başarıyla yetiştirilebilmektedir. İvesiler, 40-45 °C'leri bulan sıcak ve kurak çöl koşullarında sürü şeklinde yetiştirilebilmektedir.

Yetersiz mera, barınak ve bakım besleme koşullarında yetiştirilebilir. Besleme kış dönemi dışında mera ve anız otlatmasına dayalıdır. Kış aylarında ağırlıklı olarak saman verilerek, az da olsa dane destekli besleme uygulanır. Yetersiz, basit ve düşük maliyetli ağıllarda barındırılır. Yağışlı ve nemli bölgelerde uyum sağlamakta güçlük olmaktadır.

ÇİNE ÇAPARI

Vücut orta büyüklüktedir. Baş vücuda göre biraz küçük, kulaklar orta büyüklükte ve sarkıktır. Vücut genellikle bej veya bazenleri açık gri renkte olurken, baş, kulaklar, bacaklar ve karın altı kahverengiden siyaha kadar değişebilen renklerle ya da bu renkleri içinde barındıran lekelerle kaplıdır. Kaba karışık tüylüdür. Erkekler kuvvetli kıvrımlı boynuzlu, dişiler genellikle boynuzsuzdur. Yağlı kuyruklu olup diğer yağlı kuyruklu yerli koyun ırklarından daha toplu bir kuyruk yapısına sahiptir. Kuyruk ucu ince ve içe kıvrıktır. Sağıma elverişli iri meme başlarına sahiptir. Yaz aylarında gündüz barınakta tutulurken, kış aylarında ise gece barınakta tutulmaktadır. Genelde tepe ve dağlık alanlarda otlatılmak tadır. Meraları yaz ve sonbahar başlangıcında genelde zayıf kuru otlarla, diğer dönemlerde ise çok güçlü sayılmayacak yeşil otlarla kaplıdır. Aşım veya doğum dönemi gibi kritik süreçlerde ekonomik gücü yeterli olan yetiştiriciler meraya ilaveten çok az miktarda da olsa kesif yem ile destek sağlayabilmektedir. [ altınşehir adak kurban ]