Büyükçekmece Adak Kurban : Keçilerde Tırnak Bakımı

26 Kasım , 2020admin
Büyükçekmece Adak Kurban : Keçilerde Tırnak Bakımı

Keçi yetiştiriciliğinde üretim biçimini belirleyen aslında rakım yani deniz seviyesinden olan uzaklık ve yüksekliktir. Düz ovada, çayır ve mera imkanlarının hemen hemen hiç olmadığı mekanlarda üretici yüksek verimli kültür ırkları ile çalışmak zorundadır. Düz ovadan yamaçlara doğru çıkıldıkça kültür ırkı melezleri yetiştirilmelidir. Üretici bir taraftan yerli hayvana göre daha yüksek verimli, diğer yandan kültür hayvanlarına göre daha dayanıklı hayvanlara sahip olmalıdır. Yüksek verimli kültür ırklarının yetiştirilemediği yüksek dağlık bölgelerde Kıl keçisi yetiştirilmesi uygun olur. [ Büyükçekmece adak kurban ]

Hayvan yetiştiriciliğinde hayvandan bilim ve tekniğin tüm olanaklarını kullanarak en yüksek düzeyde verim elde etme doğal koşullardan alınan keçilerde koşullara bağlı çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Burada özellikle barınak ve zemin yapısı keçi ayak sağlığında farklılık oluşturmaktadır. Uzun süre meraya çıkmayan süt keçilerinin tırnakları uzamakta ve problem çıkarmaktadır. Ancak tırnak bu hayvanlar için çok önemli olup, yem yenmesi, süt vermesi ve aşım işlerinin normal bir şekilde yürütülebilmesi , sağlıkla yürüyüp hareket edebilmesine bağlıdır.

Keçilerde tırnak anatomisi


Keçilerin ayakları, kaya ve dik yamaçlar üzerinde sorunsuz dengede kalabilecek şekilde yaratılmıştır. Bu özelllikler çok dik yamaçlarda bile hareket etmesini sağlar. Keçilerde ayak problemi olursa hayvanın verimi düşebilir. Sağlıklı ayaklar, iyi kesilmiş bir tırnak hayvanın zor arazi şartlarında tutunabilmesi için oldukça önemlidir.

Keçiler çift tırnaklı yani çatal ayaklı hayvanlardır. Bu iki tırnak insan elinin üçüncü ve dördüncü parmaklarının benzeridir. Dış yada yan pençe , ve iç yada medyal pençe yoktur. İki pençe arasında ki boşluk interdigital deri olarak adlandırılır. Tırnağın her bölümü farklı fonksiyon ve büyüme aşınma gibi farklı oranları vardır. Keçilerin tırnak özellikleri bakımından şekil, anatomik yapısı ve fizyolojisi hakkında bilgiler sınırlıdır. Boynuz tabakası, tırnağı kaplar ve bu boynuz tabakası her zaman uzar. Tırnağın boynuz tabakasının altında bir çok damar ile birlikte yumuşak doku yer alır. Boynuz tabakası yumuşak tabakayı korur. Normal bir tırnakta boynuz tabakası fazla kalın değildir. Tırnak duvarı ve tabanı keratin ve su yapılıdır. Beyaz çizgi olarak adlandırlan tırnak duvarı ve tabanı oluşturan dokular tırnağın alt çevresinde yer almaktadır. Bu alan fiziksel hasar ve bakteriyel istilaya karşı oldukça hassastır.